Archiwa kategorii: Agenci celni

http://www.finanse.mf.gov.pl/czas-oczekiwania-na-granicy

Współpraca z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej

Miło nam poinformować że rozpoczęliśmy współpracę z Uczelnią Techniczno-Handlową im Heleny Chodkowskiej z Warszawy. Mamy nadzieję na prężną i żywą kooperację.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej pod swoją obecną nazwą funkcjonuje od 21 lutego 2014 r. posiada jednak wieloletnią tradycję. Uczelnia widnieje w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 5. Czytaj dalej

Deregulacja zawodu agenta celnego

Łatwiejszy wpis na listę Agenta Celnego 

Służba Celna informuje, że 4 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. poz. 1702). Oznacza to, że możliwe jest dokonywanie wpisu na listę zgodnie z warunkami ustalonymi w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. druga transza deregulacji zawodów). Ustawa ta, na wniosek przedstawiony przez Szefa Służby Celnej, wprowadziła deregulację w zakresie zawodu Czytaj dalej

Ułatwienia dla przedsiębiorców AEO

Z dniem 1 stycznia 2008r. weszły w życie przepisy umożliwiające funkcjonowanie instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Z tą datą przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem statusu AEO mogą składać do organów celnych wnioski o wydanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych…

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/aeo-i-uproszczenia-celne/aeo